All for Joomla All for Webmasters

My e-Defter

 

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter Avantajları

 
    • İşletmeler e-fatura kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanabilir.
 
    • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.
 
    • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.
 
    • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
 
    • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.